آهنگ جدید

آهنگ هایی که به زودی منتشر خواهد شد

DAVOOD YOUNESI

 


1- عاشق
2- چاو رش
3- ته دوست زانم
4- خبری نیست
5- دریای دل...
6 - دوتار