اجرا با ساز دوتار

اجرا با ساز دوتار

Bi saz dutar re xebitîn

دانلود آهنگ اصیل شوان

 

 

دانلود آهنگ اصیل بیدلی

 

 

دانلود آهنگ اصیل کچک چاربورجی

 

 

دانلود آهنگ اصیل گلن دیتمام

 

ضبط : اصغر محمدی
نوازنده دوتار : داوود یونسی
 

_____________________________________________________________