قطعه آدما

آدما

adama

دانلود آهنگ آدما

 

 

مشاهده آنلاین کلیپ آدما

 

 

 

تصویر : حسین جهانگیر
موزیک:علی عاشقی
تنظیم : اصغر محمدی
 

_____________________________________________________________

 

متن ترانه :


هر چی رو که داشتمو ساده باختم
تا آدمای دورمو شناختم
دار و ندارمو گرفت رهام کرد
با هر کسی که عاشقونه ساختم
رهگذر خاطرهای دردم آی آدما
شکل همن روزو شبای سردم آی آدما
نگام کنید جایی برای زخم تازه تر نیست
زیر هجوم زخما اخم نکردم آی ادما


درسته شونه هام پناه زخمن
محاله بشنوند یه آخ هم از من
دنیا به من یاد داده اینو بازم
نامردمی پاخوری داره حتما
رهگذر خاطرهای دردم آی آدما
شکل همن روزو شبای سردم آی آدما
نگام کنید جایی برای زخم تازه تر نیست
زیر هجوم زخما اخم نکردم آی ادما

 


هر کی اومد باری گذاشت رو قلبم
یه لحظه آسوده نبودم از غم
چترمو روی سر گذاشتم اما
شدن یه سیل این بارونای نم نم
رهگذر خاطرهای دردم آی آدما
شکل همن روزو شبای سردم آی آدما
نگام کنید جایی برای زخم تازه تر نیست
زیر هجوم زخما اخم نکردم آی ادما